இயக்குநர் அட்லீ ‘தெறி’ வெற்றி மகிழ்வு பகிர்வு சந்திப்பு படங்கள்: கேலரி!