நடிகர் விஷால் தொடங்கிவைத்த, எம்.ஓ.பி.வைஷ்ணவா கல்லூரி மாணவிகளின் ‘பெண் கல்வி விழிப்புணர்வு ‘ ஓட்டம் : படங்கள்!