ஒய்.ஜி.மகேந்திரனின் ‘பரீட்சைக்கு நேரமாச்சு’ நாடகத்தின் 100வது காட்சி விழா படங்கள் : கேலரி!