கேப்டன் மகன் சண்முகப்பாண்டியனின் ‘சகாப்தம்’ நாயகி நேகா படங்கள்: கேலரி