சர வெடியாய் வெடிக்கும்’சகாப்தம்’படத்தின் ட்ரெய்லர்