திகார் புலி கிரண்பேடி வெளியிட்ட ‘திகார்’படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா : முழு நீஈஈள கேலரி