ஆக்டர் நாசர் ‘டாக்டர் நாசர் ‘ஆன விழா படங்கள்!

நடிகர் சங்கத் தலைவர் நாசர் அவர்களுக்கு வேல்ஸ்
பல்கலைக்கழகம் டாக்டர் பட்டம்  வழங்கியது.