பாரதிராஜாவின் ‘குற்றப்பரம்பரை’ படத்தின் தொடக்க விழா படங்கள்: கேலரி!