‘பிச்சுவா கத்தி’ படத்தின் பாடல்கள் வெளியீட்டு விழா படங்கள்: கேலரி!