ப்ரிய தர்ஷன்- பிரகாஷ்ராஜ் இணைந்துள்ள ‘சில சமயங்களில் ‘ படத்தின் ஊடக சந்திப்பு : படங்கள்!