‘ரெமோ’ படத்தின் நன்றி கூறும் சந்திப்பு படங்கள் : கேலரி!