கேரளா, 1900. செல்வம், அழகு, அறிவு இவையெல்லாம் கொண்டவள் 16 வயது பத்மா. அவளை வணங்கும் கணவன், போற்றும் மாமியார் மற்ற அனைவரும் கண்டு வியக்கும். அவளுடைய ஆன்மா ஒரு விஷயத்திற்காக கிடந்துதவிப்பது, குழந்தைகள். வாரிசுக்காக குடும்ப அழுத்தங்களுக்கு அடிபணிந்து இரண்டாவது திருமணத்திற்கு ஒப்புக்கொள்கிறார் அவளுடைய கணவர். தலைகீழாக மாறுகிறது பத்மாவின் வாழ்க்கை. இன்றைய நாள், மும்பை. நைனா தனது வாழ்க்கையை விரும்பி வாழ்கிறாள்- விளம்பரத்தில் ஒரு உற்சாகமான தொழில்,Continue Reading