குடிக்கக் கற்றுக்கொடுக்கும் சினிமாக்காரர்கள் காப்பாற்ற வரமாட்டார்கள்: ...

அண்மையில் மறைந்த  திரைப்படப் பாடலாசிரியர் அண்ணாமலை குறித்த நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியை திரைப்படப் பாடல்களை  எழுத பயிற்சி தரும் நிலையமான  ‘தமிழ்த் திரைப்பாக்கூடம்’   இன்று உணர்வுபூர்வமாக  நடத்...