‘தப்பாட்டம்’ விமர்சனம்...

கணவன் மனைவியிடையே வரும் சந்தேகக்கோடு அது சந்தோஷக்கேடு  என்பதுதான் கதை.சந்தேகம் தப்பாட்டமாக மாறி சம்சார சங்கீதம் ஸ்ருதி பிசகுவதே கதைப்போக்கு. அறிமுக நடிகர் துரை சுதாகர் நாயகனாகவும், அறிமுகம் &nbs...