2016 டிசம்பர் சீசன் ‘சென்னையில் திருவையாறு’ முழு விவரம்!...

2016 டிசம்பர் சீசன் ‘சென்னையில் திருவையாறு’  பற்றிய முழு விவரமாக அதன் அமைப்பாளர்கள் கூறுவதாவது: எங்கள் கற்பனைகளையும் கனவுகளையும் செயலாக்கம் செய்கின்ற வேளையில் தோள் கொடுக்கும் பத்திரிகை மற...

’சென்னையில் திருவையாறு’ -டிசம்பர் தோறும் ஓர் இசையாறு : இவ்வாண்டு இசை வ...

ஒவ்வொரு ஆண்டின் நிறைவிலும் சென்னை மாநகரத்தில் நிகழக்கூடிய தரமான, அழகான, முழுமையான ’சென்னையில் திருவையாறு’ என்னும் இசை விழா சென்னையின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. இந்த விழாவை, இசைத்துறை...