‘மகளிர் மட்டும்’ விமர்சனம்...

ஆணாதிக்கம் நிறைந்த சினிமாவில்பெரும்பாலும் பெண்களை காட்சிப்பொருளாகவே பயன்படுத்துவர்.அவர்களை மையப்படுத்திய கதைகள் அரிதாகவே வருகின்றன. அப்படி பெண்களை மையப்படுத்தி வெளியாகியிருக்கும் படம்தான் ‘மகளிர...

‘குற்றம் கடிதல்’ விமர்சனம்...

ஒரு பள்ளி ஆசிரியை.  ஒரு மாணவனை அவசரப்பட்டு அடித்து விட அவனுக்கு அடிபட்டு விடுகிறது. கீழே விழுந்து மயக்கமாகிறான். ஊரில் இருந்தால் பிரச்சினை என்று பள்ளி நிர்வாகம் ஆசிரியையை  ஊரைவிட்டே போகச் சொல்லவே,கணவ...