போராட்டம் வேண்டாம் என்பது பைத்தியக்காரத்தனம் : ‘ டிராஃபிக் ராமசா...

 போராட்டம் வேண்டாம் என்பது பைத்தியக்காரத்தனம் என்று ‘ டிராஃபிக் ராமசாமி ‘ விழாவில் இயக்குநர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரன் பேசினார். கிரீன் சிக்னல் வழங்கும்’ டிராஃபிக் ராமசாமி ‘படத்...